Nová revize URDG 758 – pravidel ICC pro záruky vyplatitelné na požádání

Cílem tohoto semináře je seznámit posluchače s novou revizí pravidel ICC pro záruky vyplatitelné na požádání, které platí od 1. července tohoto roku. Tato revize je první revizí těchto důležitých mezinárodních pravidel pro abstraktní záruky, které byly vytvořeny v roce 1992 (URDG 458). Přináší mnoho významných změn, oproti svému předchůdci je mnohem přesnější a komplexnější, odpovídá současné mezinárodní praxi v oblasti abstraktních záruk. Důkladné seznámení s těmito revidovanými pravidly je nutností pro každého, kdo se zárukami ve své praxi zabývá. 

Pro koho je tento seminář určen? Především pro firmy, kteří mají zkušenosti se zahraničním obchodem, resp. s ním začínají: vedoucí pracovníky, prodejce, specialisty připravující a realizující mezinárodní kontrakty apod. Bude též velmi přínosným pro obchodní právníky, advokáty, poradce, pracovníky bank v oblasti prodeje a podpory klientů, a další zájemce. Zájem budou jistě mít též uživatelé záruk v tuzemsku, pravidla URDG se totiž často používají i v našem tuzemském obchodě.

Kde: Výstaviště Brno, Pavilon E, Business Center I (Místnost I + II)
 
Kdy: 16. 9. 2010
registrace je vždy půl hodinu před začátkem semináře
Varianta 1 (dopoledne): 9:00 - 12:30 (Místnost I)
Varianta 2 (odpoledne): 13:00 - 16:30 (Místnost II)

Přednášející:

Bc. Pavel Andrle
Specializuje se na problematiku dokumentárního platebního styku, především na dokumentární akreditivy a jejich financování.
Působí jako poradce a konzultant v oblasti trade finance, má bohaté zahraniční zkušenosti. Je tajemníkem Bankovní komise při ICC ČR.

 
Ing. Zuzana Rollová - specialista na bankovní záruky, UniCredit Bank Czech Republic, a. s., členka Task Force pro záruky při bankovní komisi ICCÚčastnický poplatek je 3.600,- Kč vč. DPH.

V ceně semináře je zahrnuto:
 • publikace „ICC Jednotná pravidla pro Záruky vyplatitelné na požádání, revize 2010“ 
 • vstup na BVV
 • vstup na konferenci East-West Business Fórum

SLEVOVÝ PROGRAM:
Člen ICC ČR – sleva z celkové částky:
1 a více kolegů z jedné firmy – sleva 20 – 30% dle příspěvkového řádu

Nečlen – sleva z celkové částky:
2 kolegové z jedné firmy – sleva 5%
3 kolegové z jedné firmy – sleva 10%
4 a více kolegů z jedné firmy – sleva 15%

K přihlášení, prosím, použijte formulář vpravo nebo tuto přihlášku.

Program

URDG 758 – nová revize pravidel ICC pro záruky vyplatitelné  na požádání 
 • Hlavní principy URDG 758 
 • Definice hlavních výrazů 
 • URDG 758 v praxi: 
  • Vystavení bankovních záruk
  • Avizování záruk 
  • Změny záruk 
Přednášející: Bc. Pavel Andrle 

URDG 758 – nová revize pravidel ICC pro záruky vyplatitelné na požádání 
 • URDG 758 v praxi:
  • Uplatnění záruk 
  • Alternativní uplatnění: „plaťte nebo prodlužte“ podle URDG 758 
  • Ukončení záruk 
  • Postoupení výtěžku v. převod záruky 
  • Vyšší Moc 
Přednášející: Ing. Zuzana Rollová 

URDG 758 – nová revize pravidel ICC pro záruky vyplatitelné na požádání 
 • Rekapituce hlavních přínosů URDG 758 pro záruční praxi: 
  • Výhody pro příkazce 
  • Výhody pro beneficienty 
  • Výhody pro vystavovatele - banky 
Bc. Pavel Andrle a Ing. Zuzana Rollová 


V průběhu semináře budou pravidelné přestávky na občerstvení.
 

 

Online přihláška


Comments